Лечебнo заведениe

Болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев е лечебно заведение за болнична помощ осигуряващо на своите пациенти диагностика и лечение на остри заболявания, изострени хронични заболявания, травми, състояния, условия за оперативно лечение, рехабилитационни и физически процедури. Болницата има следната структура:

Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

ОАИЛ към Болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев разполага с високотехнологична медицинска апаратура:

Наркозен апарат, Централна мониторна система, Пациентен монитор, Анестезиологичен апарат, Дефибрилатор, Респиратор, Перфузор, ЕКГ 12 канален, Преносима инф. помпа .

Отделение по Акушерство и гинекология

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура:

Многофунционален ултразвуков апарат, Видеоколпоскоп, Монитор за новородено, Фетален монитор, Детски пациентен монитор, Монитор кардиотокограф, Акушерски монитор на ДТС, Фетален доплер, Кувьоз за новородени, ЕКГ12 канален, Инфузионна помпа, Аспирационни помпи.

Отделение по Вътрешни болести

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура:

Ехокардиограф, Монитор за непрекъснат мониторинг, Пациентни монитори,  Дефибрилатор, Видеогастроскоп, Видеоколоноскоп, Видеобронхоскоп, ЕКГ 12 канален, Холтер арт. налягане, Холтер ЕКГ, Спирометър, Велоергометър, Ехограф с видеопринтер, Перфузор, Аспиратор, Инхалатор и др.

Отделение по Нервни болести към болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – ЕЕГ, EМГ, Съдов доплер, ЕКГ.

Отделение по ортопедия и травматология

Извършени са повече от 4000 имплантации на тазобедрена става, от които около 800 са смените на вече имплантирани ендопротези. Тясната връзка до български производител, базиран в гр. Етрополе, позволява бърза и адекватна реакция при   изработване на индивидуални ендопротези  свързани с подмените на вече протезирани стави. Обслужва пациенти от цялата страна, има листа на чакащи.

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – Лазерен апарат, Електростимулатор, Електротерапевтичен апарат, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за ултрависокочестотна терапия, Апарат за магнитотерапия, Апарат за компресивна терапия – лимфодренаж, Велоергометър, Апарат за хидротермотерапия, Тангентор, Вана за подводен масаж, Вана за обща хидротерапия, Комбинирана вана, 4 камерна вана за масаж,  К-т за терапия с парафин,  Солукс,  Уред за пасивна флексия на долен крайник, Уред за раздвижване на горен крайник, Степер, Клетки на Роше и др.

Педиатрично отделение към болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура –ЕКГ 3 канален, Инхалатор,  Детски пациентен монитор, Ултразвуков инхалатор, Детски спирометър, Теглилка електронна.

Хирургично отделение

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – ЕКГ 12 канален, Ехограф с видеопринтер, Доплер, Аспирационна помпа, Ел. коагулатор и др.

Клинична лаборатория към болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев

Разполага с високотехнологична медицинска апаратура – Имунохимичен анализатор, Хематологичен анализатор, Кръвен анализатор експ. диагностика, Селективен биохим. анализатор, Биохимичен анализатор Clima, Центрофуга TD 3, Микроскоп ВМ 1000, Глюкоанализатор, Коагулометър, Кръвно-газов анализатор,  Уриноанализатор, Анализатор на K, Na. Cl,  Центрофуга за урина,  Центрофуга за биохимия.

Лаборатория по клинична микробиология

Разполага с високотехнологична медицинска апаратура – Имунофлуоресцентен микроскоп, Центрофуга, Микробиологичен анализатор– mini API, Имуноанализатор – mini VIDAS, Електронна АТВ – пипета, Дензитометър, Стерилизатор, Автоклав, Центрофуга и др.

Отделение по образна диагностика към болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев

Работи с НЗОК, извършват се специализирани медико-диагностични изследвания – основен пакет „Образна диагностика“, както и високоспециализирани изследвания – Компютърна аксиална или спирална томография, Мамография на двете млечни жлези, Ехография на млечна жлеза, Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография).

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура- Компютърен томограф OPTIMA GT S40GE, Рентгенова уредба за графии и скопии HELIOS, Мобилна рентгенова уредба за графии, Мамограф MD 3000,  Ехографски апарат Honda,  Рентгенова уредба за секторни зъбни снимки, Рентг.уредба за панорамни дентографии.

Приемно-консултативни кабинети  към болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев :

 • хирургия,
 • вътрешни болести,
 • нервни болести,
 • детски болести, 
 • акушерство и гинекология ,
 • ортопедия и травматология,
 • анестезиология и интензивно лечение,
 • физикална терапия и рехабилитация,
 • спешен приемен кабинет;

Кабинети за функционална диагностика към болница Етрополе – МБАЛ Проф. Ал. Герчев :

 • – ендоскопски,
 • – кардиографски,
 • – ехография на коремни органи,
 • – кабинет за мамографски изследвания,
 • – ЕМГ,
 • – ЕЕГ,
 • – доплерова сонография, 
 • – ехографски кабинет,
 • – кабинет за ФИД.
 • Адрес гр. Етрополе, София област
  ул.” Бригадирска” № 1

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style