Болничният комплекс Софиямед се състои от УМБАЛ „Софиямед“ – Блок 1 и Блок 2, и ДКЦ „Софиямед“.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Софиямед“ разполага със следните клиники и отделения:

Кардиология и инвазивна кардиология:

В клиниката по кардиология и инвазивна кардиология към болница Софиямед се извършват:

селективна коронарна ангиография, вентрикулография, аортография, дилатация на коронарни артерии и имплантиране на стентове, балонна митрална валвулопластика, дясна сърдечна катетеризация, пулмоангиография, тромбаспирация и локална тромболиза при белодробен тромбемболизъм, имплантация на кава филтър, каротидно стентиране, периферна ангиопластика и стентиране, имплантиране на постоянни пейсмейкъри, пейсмейкъри за сърдечна недостатъчност (кардиоресинхронизираща терапия) и кардиовертер-дефибрилатори. В сектора по неинвазивна диагностика се извършват всички функционални изследвания на сърдечно-съдовата система: електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ и артериално налягане, трансторакална ехокардиография, трансезофагeална ехокардиография (ТЕЕ), стрес ехокардиография, дуплекс-сонография на периферни съдове.

Гастроентерология:

Манипулациите, които се извършват в отделението по гастроентерология на болница Софиямед са:

-гастрскопия

-колоноскопия

-ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография

-ехография на коремни органи

-лигиране на хемороиди

-ендоскопска хемостаза

-полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво

-поставяне на стентове на хранопровод и жлъчни пътища

-вадене на камъни от жлъчните пътища

-контрасна ехография на коремни органи

-лигиране на варици на хранопровода

-слепи и насочени чернодробни биопсии

-поставяне на перкутанни чернодробни дренажи

-евакуиране и дренаж на чернодробни абсцеси, поставяне на гастростоми при пациенти за изкуствено хранене.


Хирургия:

В клиниката по хирургия на болница Софиямед се извършват оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност на всички заболявания на гастро-интестиналната система, жлъчно -чернодробната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези, ануса и перианалното пространство и други, изискващи отстраняване на част или цял орган ,поставяне на импланти, намеса на един и повече органи на един етап, едновременна намеса върху орган или органи от две области /кухини /остър хирургичен корем, заболявания изискващи високо-специализирани оперативни процедури.

Акушерство и Гинекология:

В Отделението по акушерство и гинекология на болница Софиямед се извършват операции за лечение на стерилитет, ендометриоза, миоми, кисти, както и спешни състояния – извънматочна бременност, руптурирали кисти и тежки възпалителни заболявания на половите органи.

Извършват се и операции в маточната кухина чрез хистероскопска апаратура и се отстраняват полипи, миоми, коригират се вродени аномалии на матката и се вземат  биопсии. 

В отделението се извършват и операции по премахване на матката чрез лапароскопски достъп и последваща пластика на предна и задна влагалищна стена при десцензус и пролапс на влагалището на матката, придружени с инконтиненция на урината.

Ендокринология;

Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната се занимава с широкия спектър от заболявания в областта на ендокринологията, включващи диагностика и лечение на:


  1. Захарен диабет;
  2. Метаболитен синдром;
  3. Тиреоидни заболявания;
  4. Паратиреоидни заболявания;
  5. Метаболитни нарушения в минералния обмен – остеопороза, остеомалация, редки заболявания;
  6. Заболявания на надбъбречните жлези и хипофизата;
  7. Заболявания на половите жлези


Спешно отделение;

В отделението се обслужват спешно болни пациенти.Преглеждат се също амбулаторно болни, пациенти на общопрактикуващи лекари, сключили договор с УМБАЛ „Софиямед“ за обслужване в извънработно време. 
Клинична патология;

В отделението по клинична патология към София мед се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания:

– хирургични 
– гинекологични
– гастроентерологични
– дерматологични
– нервно-мускулни и мозъчни

Неврология;

Клиниката по нервни болести при болница Софиямед се занимава с широкия спектър от заболявания в областта на неврологията, включващи диагностика и лечение на острия исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт, субарахноидна хеморагия, мозъчни тумори, възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система, вестибуларни нарушения, епилепсия, имуновъзпалителни заболявания като острия полирадикулоневрит тип Гилен-Баре и хроничния полирадикулоневрит и неговите варианти, автоимунни заболявания като миастения гравис и мозъчни васкулити, множествена склероза, Паркинсонова болест, болести на черепно-мозъчните нерви, радикулити, остра и хронична невропатна болка и главоболие, деменции, наследствени и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система и мускулите и редки болести с неврологично засягане.

Ревматология;


Отделението по ревматология към Софиямед работи в областта на 

– Възпалителни ставни заболявания 
– Системни заболявания на съединителната тъкан 
– Дегенеративни и обменни ставни заболявания 

Хирургия на ръка и Реконструктивна хирургия;

Отделението по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия (ООТ) е част от Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Софиямед“. Разполага със съвременна високотехнологична апаратура, позволяваща на медицински специалисти да предоставят съвременно лечение на пациентите, потърсили тяхната помощ.

Неврохирургия;

В клиниката по неврохирургия към Софиямед се извършват операции за тумори на централната и периферната нервна система, гръбначен стълб и гръбначен мозък, травматични увреждания на нервната система, заболявания на съдовете на мозъка – аневризми и други малформации, всички видове заболявания и травми на целия гръбначен стълб. 

Клиниката работи и по следните направления:

-невроонкология
-съдова неврохирургия
-дегенеративни заболявания на гръбнака
-функционална неврохирургия
-черепно-мозъчна травма

Детски болести:

В отделението по детски болести към УМБАЛ Софиямед се диагностицират и лекуват:
 
Гастроентерология
Заболявания на гастроинтестиналния тракт, черния дроб и панкреаса:
Възпалителни заболявания на черварта IBD (ХУХК, болест на Крон)
Гастрит и гастродоуденит. Стомашна и доуденална язва
Хепатит с различна етиология
Холецистит и холелитиаза
Гастро-езофагиална рефлуксна болест (ГЕРБ)
Алергия към протеините на кравето мляко
Хронични метаболитни, автоимунни и вирусни чернодробни заболявания
Целиакия и глутенова ентеропатия
 
Ревматология
Възпалителни ставни заболявания
Реактивни артрити
Ювенилен идиопатичен артрит
Септични артрити
 
Автоимунни възпалителни системни заболявания на съединителната тъкан
Системен лупус еритематодес
Ювенилен дерматомиозит
Миозити
Склеродермия
 
 
Кардиология
Вродени и придобити заболявания на сърдечно- съдовата система
Артериална хипертония- първична и симптоматична форми
Заболявания на миокарда (сърдечния мускул) и перикарда
Нарушенията на сърдечния ритъм и проводимост
Белодробен тромбемболизъм
Сърдечна недостатъчност
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации
Синкопални пристъпи (преходна загуба на съзнание)

Артроскопска травматология:

В Клиниката по артроскопска травматология на УМБАЛ „Софиямед“ се извършват  операции при травматични и болестни увреди на колянната, раменната, глезенната и други стави.

Ушно-носно-гърлени болести;

В Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Софиямед“ се извършват естетични и функционални корекции на носа- ринопластика, посредством съвременна ендоскопска техника и ултразвуков скалпел. Ринопластиката, извършена с посочената техника се отличава с по-малка травматичност отколкото операцията по класическите познати методи, по-голяма прецизност и съответно по-добри естетични и функционални резултати за пациентите. В структурата се извършвати ендоскопски операции на носа при лечение на остри и хронични синуити, полипи в носа, кисти, както и съвременна диагностика и лечение на хъркането чрез ендоскопско изследване на горните дихателни пътища по време на предизвикан сън и полисомнография.

Вътрешни болести и хепатогастроентерология;

В клиниката по Вътрешни болести на Софиямед се извършват всички основни диагностични и терапевтични методи в областта на гастроентерологията, вътрешните болести и хепатологията

Урология;

В отделението по урология на Софиямед се извършват следните специализирани диагностични и лечебни дейности:
Диагностични методи:
I. Ултразвукови методи за диагностика:
– Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
– Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
– Ехографско изследване на тестис и епидидим.
II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
– Транскутанна пункция на хидроцеле под ехографски контрол.
– Трансректална биопсия на простатна жлеза под ехографски контрол.
III. Рентгенови методи за диагностика:
– Обзорна рентгенография на отделителната система.
– Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
– Ретроградна уретроцистография.
– Ретроградна уретеропиелография.
– Фистулографии
IV. Ендоскопски методи на изследване.
– Уретроцистоскопия.
– Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
– Уретерореноскопия.
Лечебни методи:
Извършват се в пълен обем всички видове операции при заболявания на бъбрека, уретера, пикочния мехур, простатната жлеза и външните полови органи.
Ендоурологични методи:
I. При заболявания на горния уринарен тракт
– Уретерореноскопия с литотрипсия на камъни в покочоотделителната система.
– Трансуретрална литотрипсия на камъни в пикочния мехур.
– Ендопиелотомия при стриктури на пиелоуретералния сегмент.
– Ендоуретеротомия при стриктури на уретера.
– Балонна дилатация при стриктури на уретера.
II. При заболявания на долния уринарен тракт
– Оптична уретротомия при стриктури на уретрата
– Студено рязане
– Електрорезекция
– Бужиране
– Електрорезекция при склероза на мехурната шийка.
– Трансуретрална резекция при доброкачествена простатна хиперплазия.
– Трансуретрална резекция при карцином на пикочния мехур.

Клинична хематология;

Отделението по клинична хематология към Софиямед работи по терапии свързани  с лимфоми, анемии и хеморагични диатези.

Анестезиология и интензивно лечение;

В МБАЛ „Софиямед“ се използват всички съвременни методи за анестезия, което позволява извършването на разнообразна хирургична дейност – коремна хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, урология, неврохирургия, амбулаторни и еднодневни операции, ендоскопски процедури, седиране и анестезия в отделение по Образна диагностика – магнитно резонансно изобразяване (MRI) и компютърна томография (СТ).

Ортопедия и Травматология;

Клиниката по Ортопедия и травматология на университетска болница Софиямед, разполага със съвременна високотехнологична апаратура, 

Медицинска онкология;

В отделението по медицинска онкология към Софиямед  се провежда лечение на солидни тумори (тумори на млечната жлеза, на дебелото черво, на панкреаса, на пикочния мехур, на мъжката и женска полова система, на глава и шия и др.).

Съдова хирургия.

В отделението по съдова хирургия се извършват в пълен обем цялата гама съдовохирургични интервенции – включително и интервенции на сънните артерии, както и ендоваскуларни процедури.

 • Адрес булевард „Доктор Г. М. Димитров“ 16
  и
  ул. "Димитър Моллов" №10

  София
 • Пациент

  Reply
  Rating: 2 / 5
  Недостатъци

  Груба шефка на рецепцията...дъвчеше дъвка с ръце в джобовете през цялото време докато служителките обработваха направлението ми. Физиотерапията не дават да видя точно какво и къде да третират.. Груби и некоректни...

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style