Болница „МБАЛ – Бяла Слатина“ е многопрофилна болница за активно лечение, към която има обособен консултативно-диагностичен блок със следните кабинети, лаборатории и отделения:

 • хирургичен кабинет
 • гинекологичен кабинет
 • неврологичен кабинет
 • детски кабинет
 • терапевтичен кабинет
 • кабинет по инфекциозни болести
 • спешен OAИЛ / Кабинет по преданестезиологична консултация
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Образна диагностика – конвенционална рентгенова диагностика, ехография и ендоскопска диагностика
 • Отделение по хемодиализа.

В Болница „МБАЛ – Бяла Слатина“ има и стационар, в който функционират следните отделения:

 • Детско отделение
 • Хирургично отделение
 • Акушеро-гинекологично отделение 
 • Вътрешно отделение
 • Неврологично отделение
 • Отделение „Анестезия и интензивно лечение“
 • Инфекциозно отделение .

Болница „МБАЛ – Бяла Слатина“ осъществява дейности:

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната дейност не може да бъде извършена в извънболнична помощ.
 • Родилна помощ.

Диагностика и консултации,поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения по следните медицински специалности:

 • Анестезиология и интензивно лечение- първо ниво на компетентност
 • Вътрешни болести- второ ниво на компетентност
 • Хирургия-второ ниво на компетентност
 • Педиатрия- първо ниво на компетентност
 • Нервни болести- първо ниво на компетентност
 • Акушерство и гинекология- първо ниво на компетентност
 • Клинична лаборатория- второ ниво на компетентност
 • Образна диагностика- първо ниво на компетентност
 • Микробиология-второ ниво на компетентност
 • Инфeкциозни болести- второ ниво на компетентност
 • Адрес Бяла Слатина, ул. „Захари Стоянов“
 • Цветелина Милова

  Reply
  Недостатъци

  Днес 20.08.2021 в 10:30 часа бях на регистратурата, за да получа информация за направата на PCR тест на хора, които ще пътуват в чужбина. Получих отговор, че резултати излизали към 18:00 . Най-любезно попитах дали няма експресни. Жената на регистратурата беше ужасно груба започна "ХАЙДЕ ПАЗЪРЛЪЦИТЕ ЗАПОЧНАХА". Съответно след грубия тон и начин на говорене изгубих желание да я слушам и й заявих, че ще си намеря друго място, където ще се тествам, а тя "Вие пак ще дойдете". Само, че това беше първият и последният път, в който ще ви посетя. Предпочитам да отида в частна клиника или лаборатория (както винаги до сега съм правила)да ще си платя повече, но ще получа внимание, отношение и разбиране. Ако на хората там, не им се работи да напускат, а не да стоят и да ги мързи и да се нервят, че трябва да си вършат задълженията,и да си го изкарват на пациента, клиента. Не знам дали болницата прави подбор на персонал или ги наемат по някакви лични усмотрение. От сега нататък ще използвам всеки удобен случай , в който да опиша грозното отношение на тази госпожа и да препоръчам друго болнично заведение.....

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style