Лечебнo заведениe

Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“ Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“ е многопрофилна болница за активно лечение, обслужваща пациенти на територията на Габровска област.

В болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“ функционират следните отделения:

Отделение по хирургия

Извършва се пълния обем хирургична дейност в областта на общата, коремната и спешната хирургия, заболявания на млечната жлеза, щитовидната жлеза както и ендоскопска хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, детска хирургия и пластична хирургия.
В отделението се лекуват и болни с остри и хронични артериални и венозни заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета – диабетно стъпало.

Отделение по анестезия и интензивно лечение

В отделението се извършва мониторинг на пациенти с тежки заболявания, застрашаващи живота състояния, травми, след тежки хирургични интервенции, дихателна недостатъчност. В отделението се извършват комплекси от терапевтични дейности за възстановяване на основни жизнени функции, включително и при пациенти в състояние на клинична смърт – кардиопулмонална ресусцитация. 

Отделение по ортопедия и травматология

Консервативно и оперативно лечение на костни и мекотъкани увреди на горни и долни крайници, гръбначен стълб, гръден кош и таз. Извършват се ендопротезиране на тазобедрени стави, артроскопски изследвания и операции, ехографско изследване на стави.

Отделение по акушерство и гинекология

В отделението постъпват бременни за раждане по нормален и оперативен път.
Хоспитализират се болни за диагноза и лечение на възпалителни заболявания, доброкачествени и злокачествени новообразувания на маточната шийка, яйчниците, пластични операции, диагноза и лечение на ектопична бременност, стерилитет, прекъсване на бременност, пробно абразио. 

Отделение по урология към Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“

Отделението предлага лечение на обструктивни уропатии, бъбречна литиаза, уретеролитиаза, литиаза на пикочния мехур, доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза, тумори и травми на уро – гениталната система.

Отделение по Ушно-носно-гърлени болести

Оперативно лечение на онкологични заболявания на главата и шията – карцином на ларинкс/хипофаринкс/орофаринкс, метастатичен процес в шията, назофарингеални карциноми и др.
Ендоскопски операции на носната кухина и синусите – оперативно лечение на носна полипоза, хроничен синуит, остър синуит неповлияващ се от консервативно лечение.
Септопластика и ендоназална електрокаутеризация на носните конхи при затруднено носно дишане.
Хирургия на ухото.
Оперативно лечение на стенози на горните дихателни пътища (ларинкс и шийна част на трахеята).

Отделение по очни болести към Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“

Извършва се оперативно лечение на катаракта с ултразвук, глаукома, клепачи и очни травми.

Кардиологично отделение към Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“

Към отделението работи катетеризационна лаборатория. Извършват се инвазивни процедури при остър миокарден инфаркт и НАП – Нестабилна ангина пекторалис (продължителна гръдна болка). В отделението се осигуряват интензивни грижи на болни с критични сърдечносъдови заболявания и мониториране на всички жизнени функции.

Вътрешно отделение

Диагностика и лечение на гастроентерологични, токсикологични и ендокринни заболявания – захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, надбъбречните жлези, хипофиза и пулмологичи заболявания (лечение на сънна апнея). Лечение на остри усложнения на захарен диабет – провежда профилактика на диабетното стъпало, лечение на острите усложнения на захарния диабет – хипогликемия и кетоацидоза. Лечение на артериална хипертония, палиативни грижи на онкоболни.

Отделение по медицинска онкология

Диагностициране, стадиране и лечение на пациенти с онкологиччни заболявания, ежедневна химиотерапия, изписване на лекарства за амбулаторно лечение на онкоболни пациенти.

Отделение по нефрология

Диализен център с 12 хемодиализни поста. 

Отделение по нервни болести

извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени неврологични заболявания, остри мозъчно-съдови заболявания. Отделението използва модерни диагностични методи – електроенцефалография, електромиография и Доплерово сонографско изследване.

Педиатрично отделение

Осъществява диагностика и лечение на остри и хронични обострени заболявания, интензивно лечение, ехографски диагностични процедури, ЕКГ.

Неонатологично отделение

Лекуват се недоносени деца от Габровска област в сектор със специални грижи.

Отделение по кожни и венерични болести към Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“

Извършва диагностика и лечение на остри и хронично обострени кожни и венерически заболявания и Лаймска болест.

Инфекциозно отделение

Извършва диагностика и лечение на чревни инфекции, остри вирусни хепатити, капкови инфекции, невроинфекции. 

Спешно отделение към Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“

Разполага с обособен кабинет по детски болести, противошокова зала, разполага с оборудване за кардиопулмонална ресуститация. 

Отделение физикална и рехабилитационна медицина

Извършва рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени заболявания – мозъчно-съдови, периферно-нервни, сърдечно-съдови и травматологични заболявания, мануална терапия, лазертерапия.

Отделение по образна диагностика

Разполага със спирален скенер, дигитален графичен рентгенов апарат, стационарни рентгенови апарати, подвижни рентгенови апарати и мамограф.
Извършва контрастни изследвания.

Клинична лаборатория към
– МБАЛ „Тота Венкова“

В клиничната лаборатория се извършва широка гама от биохимични изследвания, ПКК с 18 показатели, хемостаза, пълно изследване на урина, кръвногазов анализ, гликиран хемоглобин, химичен анализ на конкременти, анализ на телесни течности, пунктати, хормони, туморни маркери.

Микробиологична лаборатория към Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“

Извършват се изследвания за Хепатит B, C и СПИН. 

Отделение трансфузионна хематология към Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“

Извършва кръвонабиране и кръвовземане.

Отделение по нуклеарна медицина

Извършва радиоизотопни изследвания на черен дроб, бъбреци, пикочен мехур. щитовидна жлеза, кости, ЦНС. Разполага с гамакамера.

Отделение по клинична патология към Болница Габрово – МБАЛ „Тота Венкова“

Основните дейности на отделението са хистопатологична и цитологична диагностика, аутопсионна дейност, съдебно-медицинска експертиза.

Отделение по съдебна медицина

Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК)

  • Адрес Габрово ул. "Д-р Илиев - Детския" № 1,

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style