Лечебнo заведениe

Болница Бяла – МБАЛ „Юлия Вревска“ Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Многопрофилна болница за активно лечение
МБАЛ „Юлия Вревска“ – гр. Бяла. област Русе
разполага със следните отделения:

Отделение по кардиология

Отделението по кардиология към МБАЛ „Юлия Вревска“ работи по следните клинични пътеки:

МБАЛ „Юлия Вревска“

 • Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография
 • Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография
 • Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик
 • Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация
 • Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
 • Заболявания на миокарда и перикарда
 • Ритъмни и проводни нарушения
 • Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
 • Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

Отделение по вътрешни болести

Отделението по вътрешни болести към болница Бяла работи по следните клинични пътеки:

 • Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
 • Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
 • Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
 • Болест на Крон и улцерозен колит
 • Заболявания на тънкото и дебелото черво
 • Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
 • Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
 • Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
 • Хронични чернодробни заболявания
 • Остър и обострен хроничен пиелонефрит
 • Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
 • Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация
 • Бронхопневмония и бронхиолит
 • Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп
 • Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система
 • Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
 • Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система
 • Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
 • Декомпенсиран захарен диабет.

Отделение за хемодиализа

Отделението по хемодиализа към болницата в град Бяла има второ ниво на компетентност.

Отделение по хирургия

Отделението по хирургия към МБАЛ „Юлия Вревска“
Бяла работи по следните клинични пътеки:

 • Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност
 • Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност
 • Оперативни процедури върху апендикс
 • Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
 • Оперативни процедури при хернии
 • Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
 • Конвенционална холецистектомия
 • Лапароскопскахолецистектомия
 • Оперативни процедури върху далака
 • Оперативно лечение при остър перитонит
 • Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
 • Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
 • Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 % при деца

Отделение за анестезиолгия и интензивно лечение

Отделението по анестезиолгия и интензивно лечение към МБАЛ Бяла работи по следните клинични пътеки:

 • Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
 • Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
 • Токсоалергични реакции при лица
 • Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
 • Фалоидно гъбно отравяне

Отделение по акушерство и гинекология

Отделението по акушерство и гинекология към болница Бяла работи по следните клинични пътеки:

 • Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
 • Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
 • Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 20 г.с. включително
 • Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
 • Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с.
 • Нерадикално отстраняване на матката
 • Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
 • Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
 • Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
 • Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
 • Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
 • Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
 • Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
 • Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
 • Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
 • Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
 • Грижи за здраво новородено дете

Отделение по педиатрия

Отделението по педиатрия към МБАЛ „Юлия Вревска“ работи по следните клинични пътеки:

 • Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
 • Бронхопневмония
 • Бронхиолит
 • Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

Отделение по нервни болести

Отделението по нервни болести към болница Бяла работи по следните клинични пътеки:

 • Исхемичен мозъчен инсулт без/с тромболиза
 • Паренхимен мозъчен кръвоизлив
 • Субарахноиден кръвоизлив
 • Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми
 • Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
 • Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
 • Мултиплена склероза
 • Епилепсия и епилептични пристъпи
 • Епилептичен статус
 • Миастения гравис и миастенни синдроми
 • Паркинсонова болест
 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
 • Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми


Отделение за физиотерапия и рехабилитационна медицина

Отделението по физиотерапия към МБАЛ „Юлия Вревска“ Бяла работи по следните клинични пътеки:

 • Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
 • Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
 • Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
 • Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория към болница Бяла извършва следните изследвания:

Изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност; количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък

Кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки, броене на ретикулоцити;

Хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген, D-димери;

Клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ, АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат;

Изпражнения: окултни кръвоизливи.

Имуноглобулини (Г, А и М) и други индивидуални белтъци
С-реактивен протеин, хемоглобин А1С, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта
Ликвор – албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ и КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по Папенхайм

Отделение за образна диагностика

Отделението за образна диагностика към болница Бяла работи по следните клинични пътеки:

 • Рентгенографии на раменния пояс и горния крайник
 • Рентгенографии на таза и долния крайник
 • Рентгенографии на гръбначния стълб
 • Рентгенографии на черепа
 • Рентгенографии на зъбите
 • Рентгенографии на гръдния кош, белия дроб и корема
 • Рентгеноскопии
 • Контрастно рентгеново изследване на гастро-интестиналния тракт – перорално рентгеново изследване на гастро-интестинален тракт и ретроградно изпълване на дебелото черво
 • Ултразвукови изследвания
 • Мамографии
 • Високоспециализирани изследвания-венозна урография и компютър-томографски изследвания
 • Ендоскопски изследвания
 • Teresa

  Reply

  ПредимстваНедостатъци

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style