Именуване на коронавирусната болест (COVID-19) и вируса, който я причинява

Световната здравна организация (СЗО) обяви официални имена на вируса, отговорен за COVID-19 (известен по-рано като „нов коронавирус 2019“) и болестта, която причинява. Официалните имена са: болест:коронавирусна болест (COVID-19) вирус:тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2)   Защо вирусът и болестта…