Категория: Uncategorized

View

Именуване на коронавирусната болест (COVID-19) и вируса, който я причинява

Световната здравна организация (СЗО) обяви официални имена на вируса, отговорен за COVID-19 (известен по-рано като „нов коронавирус 2019“) и болестта, която причинява. Официалните имена са: болест:коронавирусна болест (COVID-19) вирус:тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2)   Защо вирусът и болестта…

Закон за лечебните заведения

Представяме на Вашето внимание Закона за лечебните заведения: Обн., ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г., доп., бр. 88 от 8.10.1999 г., изм., бр. 113 от 28.12.1999 г., попр., бр. 114 от 30.12.1999 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2000…

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style