Университетска многопрофилна болница за Активно Лечение (УМБАЛ) „Царица Йоанна-ИСУЛ“ осъществява диагностична; лечебна; преподавателска; научна, експертна и консултативна дейности.

 

Стационарен блок :
– КАИЛ
– Клиника по гастроентерология
– Клиника по кардиология
– Клиника по лъчелечение
– Клиника по неврология
– Клиника по неврохирургия
– Клиника по нефрология
– Клиника по образна диагностика
– Клиника по ортопедия и травматология
– Клиника по очни болести
– Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринните заболявания и диететика
– Клиника по УНГ болести
– Клиника по физикална и рехабилитационна медицина
– Клиника по хемодиализа
– Клиника по хирургия
– Клиника по клинична фармакология и терапия
– Клиника по детска клинична хематология и онкология
– Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология

Диагностично-консултативен блок

Отделения:
– Спешно отделение с диагностичен стационар
– Отделение по патологична анатомия
Лаборатории:

– Лаборатория по трансфузионна хематология
– Лаборатория по микробиология и вирусология
– Клинична лаборатория

  • Адрес ул. „Бяло море” №8, София

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style