Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Пълмед“ гр. Пловдив, разполага със следните клиники и отделения:

Отделение по Ендокринология

В отделението на УМБАЛ Пълмед се лекуват пациенти със  захарен диабет, болести на щитовидната жлеза, надбъбреци, хипофиза, метаболитен синдром и др.

Отделение по Неврохирургия

Отделението по Неврохирургия  на болница Пълмед разполага със 17 легла.

Отделение по Акушерство и гинекология

В отделението по Акушерство и Гинекология на Пълмед – Пловдив,
по модерен начин се отстраняват кисти на яйчниците, миома на матката, отстраняване на цялата матка, отстраняване на полипи, миомни възли.

Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

В отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) към Университетска болница Пълмед се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции.
 Използват се техники на Изкуствена Белодробна Вентилация , Хемофилтрация , управление на хемодинамиката , заместване на загуби , мозъчна проекция и интензивна терапия на остро настъпили заболявания и усложнения . 

Клиника по Вътрешни болести

Манипулациите, които се извършват в отделението по вътрешни болести на болница Пълмед са:

Манипулациите, които се извършват в отделението са: 
– гастрскопия
– колоноскопия
– ехография на коремни органи
– ендоскопска хемостаза
– полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво
-екстракция на чуждо тяло в ГИТ .

Отделение по Клинична имунология

В лабораторията по клинична имунология към болницата се определят автоантитела и антитела срещу инфекциозни причинители. Определят се и фактори на хуморалния имунитет

  Отделение по Детски болести


В детското отделение на УМБАЛ „Пълмед“ се работи в областта на диагностичното уточняване и лечение на заболявания на респираторната система,гастроинтерстиналния тракт, пикочо-полова система,алергични болести и др. на деца от 0 до 18 години.

Отделение по Гастроентерология

Отделението по гастроентерология на Пълмед е специализирано за лечение на всички заболявания на храносмилателната система.

Извършват се:

  • диагностични     ендоскопски  изследвания- на хранопровод, стомах, дуоденум (езофагогастродуоденоскопия) и на дебело черво (колоноскопия).  
  • отстраяване на полипи от хранопровода,стомаха и дебелото черво  ендоскопско лечение на ранен рак на хранопровода, стомаха и дебелото черволигиране на варици на хранопровода.
  • лечение на острите стомашно-чревни кръвоизливи,вкл. и със повечето познати ендоскопски методи
  • лечение на бенигнени и малигнени стриктури на стомашно-чревния тракт – дилатации и стентиране конвенционална и  контрастна ехография на коремни органи и ретроперитонеум
  • интервенционални процедури под ехографски контрол с диагностична и терапевтична цел на туморни маси и кисти в коремната кухина.
  • чернодробна биопсия и стадиране на хроничните чернодробни болести.

Отделение по Кардиология с инвазивна кардиология

В отделението по Кардиология на УМБАЛ Пълмед се извършват високо специализирани изследвания и интервенционални процедури: Селективна коронарна ангиография, Лява вентрикулография, Аортография, Имплантиране на интракоронарни и периферни  стентове, Дясна сърдечна катетеризация, Оксиметрия, Пулмоангиография, Каротидна ангиопластика, Периферна ангиопластика, Ангиопластика на венозни графтове, Перикардна пункция ,Имплантация на кава филтър, Реновазография, Имплантация на временни и постоянни електрокардиостимулатори, Поставяне на интрааортна балона помпа, Емболизация на коронарни фустули, Предоперативна емболизация на тумори, Алкохолна аблация.

Отделение по Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория на Пълмед извършва пълен набор от хематологични и биохимични изследвания, изследване на биохимични показатели,ПКК,   коагулация, хормони, туморни маркери, кръвно-газов анализ, урини и др.

Отделение по Медицинска онкология

Медицинският екип на отделението по Медицинска онкология в Университетска болница „Пълмед“ е специализиран в лечението на солидни тумори на млечната жлеза, бял дроб, на дебелото черво, на панкреаса, на пикочния мехур, на мъжката и женска полова система, на глава и шия  ЦНС. 

Отделение по Неврология

Неврологичното отделение на УМБАЛ „Пълмед“
извършва диагностика и лечение по следните клинични пътеки :

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза;
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза;
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив;
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив;
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия / Гилен- Баре/;
Диагностика и лечение на болести на черепно- мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми;
Диагностика и лечение на невро- мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък;
Диагностика и лечение на мултиплена склероза;
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи;
Лечение на епилептичен статус;
Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми;
Диагностика и лечение на Паркинсонова болест;
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;
Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно- мозъчни травми;

Отделение по Образна диагностика

Отделението по Образна диагностика към ДКЦ  “Пълмед“ разполага със следната апаратура:

рентгенова уредба за графични и скопични изследвания

·мобилнарентгенова уредба за графични изследвания

·компютърен аксиален томограф – 16-срезов

·ядрено-магнитен резонанс 1,5Т

и извършва следните дейности:

·Урогенитална образна диагностика;

·Образна диагностика на храносмилателната система;

·Мускуло – скелетна образна диагностика;

·Торакална образна диагностика;

·Сърдечно-съдова образна диагностика;

·Педиатрична образна диагностика;

·Лицево-челюстна образна диагностика;

·Образна диагностика на млечната жлеза;

·Образна диагностика на спешните състояния;

Отделение по Клинична патология

В отделението по Клинична патология  на УМБАЛ Пълмед
се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като:

– хирургични 
– гинекологични
– гастроентерологични
– дерматологични
– нервно-мускулни и мозъчни

Отделение по Ревматология

В отделението по ревматология към университетска болница Пълмед се приемат болни за диагностика и лечение  на:
– Възпалителни ставни заболявания;
– Системни заболявания на съединителната тъкан.

Спешно Отделение

СПЕШНО ПРИЕМНО ОТДЕЛЕНИЕ НА УМБАЛ“ПЪЛМЕД“
извършва прием, медицински триаж  ,стабилизация , диагностика , лечение  и консултации на спешни пациенти , при необходимост и хоспитализация в стационарните звена на болницата.

Отделение по Съдова хирургия

Отделението по съдова хирургия на УМБАЛ „Пълмед“
извършва широка гама от съдовохирургични интервенции .

  • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛНИЯ И АКСИЛО-БРАХИАЛНИЯ СЕГМЕНТ
  • Спешни ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ БЕЗ СЪДОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ БОЛНИ СЪС СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
  • консервативно лечение на съдова недостатъчност

Отделение по Хирургия

В отделението по хирургия на УМБАЛ Пълмед , се работи съвременна висцерална хирургия, като се извършват  оперативни интервенции върху стомах, жлъчен мехур, жлъчни пътища, тънки и дебели черва, заболявания на щитовидна и млечни жлези. Отделението разполага и с апаратура за мини инвазивна (безкръвна) хирургия .

Отделение по Урология

В урологичното отделение на УМБАЛ „Пълмед“ се извършва диагностика и лечение на на всички заболявания на пикочо-половата система. 

-Конкременти на пикочо-отделителната система

– Увеличена простатна жлеза

– Рак на простатната жлеза

– Заболявания на пикочен мехур

– Заболявания на мъжка полова система

-Андрологични консултации.

Отделение по Ушно-носно-гърлени болести

В УНГ отделението на УМБАЛ „Пълмед“ се извършват профилактика, лечебни дейности при свръхостри, остри, обострени хронични заболявания; травматични увреждания, нуждаещите се от оперативно лечение деца и възрастни със заболявания в областта на Ушно-носно-гърлените болести.

Отделение по Ортопедия и Травматология

Отделение по Физиотерапия и рехабилитация

Отделение по Трансфузионна хематология

  • Адрес бул. „Пещерско шосе“ 60, Западна промишлена зона, Пловдив

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style