Медико-диагностична лаборатория БОДИМЕД, разполага с центрове в София и някои градове на страната. В лабораторията се извършват следните изследвания:

Пакети:
Щитовидна жлеза
Щитовидна Хашимото
Щитовидна жлеза – разширен
Полови хормони
Предопаративен – минимален
Предоперативен – оптимален
Начало на бременност
Начало на бременност – TORCH панел
Анемия
Кардио
Пакет остеопороза
Надбъбрек
Най-важните витамини
Детска градина

ХОРМОНИ:
ТТХ (TSH)
Свободен Т4 (FT4)
Свободен Т3 (FT3)
Анти TG антитела (ТАТ)
Анти TPO антитела (MАТ)
TSH рецепторни антитела (TSH-R-Ab)
Лутеинизиращ хормон (LH)
Фоликулостимулирaщ хормон (FSH)
Пролактин
Естрадиол
Прогестерон
Aнти-Мюлеров хормон (AMH)
Тестостерон 1
17 – хидрокси-прогестерон (17-OH-Progesteronе)
Андростендион
Дехидроепиандростендион сулфат (DHEA-s)
SHBG
Растежен хормон (STH)
Aдренокортикотропен хормон (ACTH)
Кортизол (серум)
Кортизол (слюнка)
Кортизол – сутрешен и следобеден
Инсулин (IRI)
C-пептид
Паратхормон (PTH)
Остеокалцин
β-CrossLaps

ТУМОРНИ МАРКЕРИ
Hb в изпражнение („окултна“ кръв)
CA 15-3
CA 125
HE 4
49,00
HE 4 + CA 125 + ROMA index
CA 19-9
CEA (Kарциноембрионален антиген)
Алфа-фетопротеин (AFP)
CA 72-4
Човешки хорионгонадотропин (hHG + ß)
Простат-специфичен антиген, общ (tPSA)
Свободен простат-специфичен антиген (fPSA)
tPSA + fPSA
Tиреоглобулин
Калцитонин
Неврон-специфична енолаза (NSE)
S100
Cyfra 21-1

ХЕМАТОЛОГИЯ:
Пълна кръвна картина (ПКК)
Пълна кръвна картина + СУЕ
Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ
ДКК (апаратно)
ДКК (микроскопско)
СУЕ
Морфология на Еритроцити
Ретикулоцити
Траен оцветен препарат
КОАГУЛАЦИЯ
Протромбиново време
Фибриноген
APTT
Време кървене
Време съсирване
D-Dimer

КЛИНИЧНА ХИМИЯ:
Глюкоза
Кръвно-захарен профил / ОГТТ (трикратно)
Аполипопротеин А1 (Apo A1)
Аполипопротеин B (Apo B)
Липопротеин (а) (Lp (a))
Креатинин
Цистатин С
Урея
Пикочна киселина
Липиден профил
Общ холестерол (Chol.)
HDL – Холестерол (HDL-C)
LDL – Холестерол (LDL-C)
Триглицериди (Tg)
АсАТ
АлАТ
ГГТ
Алкална фосфатаза
Амилаза
Липаза
Лактатдехидрогеназа (LDH)
Креатин фосфокиназа (CPK)
Общ белтък
Албумин
Билирубин, общ
Билирубин, директен (конюгиран)
Желязо (Fe)
ЖСК
Калций (Ca)
Йонизиран калций (Са++)
Неорганични фосфати (PO 4)
Магнезий (Mg)
Натрий (Na+)
Калий (K+)
Хлор (Cl-)

СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ, ВИТАМИНИ:
HbA1C – гликиран хемоглобин
Витамин D (25-OH)
Витамин B12
Хомоцистеин
Калпротектин
Фолиева киселина
Феритин
Трансферин
CRP – количествено измерване
hs – CRP
NT-Pro-BNP
Прокалцитонин (РСТ)
Имуноглобулини IgA
Имуноглобулини IgG
Имуноглобулини IgM
Имуноглобулини IgE, общи
Алфа-2-Макроглобулин
Beta-2-Microglobulin
Beta-2-Microglobulin in Urine
Хаптоглобин
CERTEST
FOB + Калпротектин + Трансферин + Лактоферин

УРИННИ АНАЛИЗИ:
Общо химично изследване
Седимент
Общо химично изследване и седимент
Белтък в 24ч. урина
Микроалбуминурия
Креатинин
Албумин/Креатинин
Общ белтък/креатинин
Пикочна киселина/креатинин
Клирънс на креатинин
Клирънс на пикочна киселина
Урея в 24ч. урина
Калций в 24ч. урина
Фосфати в 24ч. урина
Натрий в 24ч. урина
Калий в 24ч. урина
алфа-амилаза в урина
C-peptid в 24ч. урина
Кортизол в 24ч. урина
Наркотични вещества
Пикочна киселина в 24ч. урина
Креатинин в 24ч. урина
Пикочна киселина в урина
Mg в 24ч. урина
Осмолалитет –
урина

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:
HIV 1/2
Сифилис (TP – скрининг тест)
Хепатит А (anti-HAV-IgM)
Хепатит В (HBsAg)
Хепатит В (Anti-HBs Ab)
HBc-total Ab (Хепатит В)
HBc-IgM
HBe Ag
anti Hbe
Хепатит C (Anti-HCV)
Хламидия трахоматис IgА Ab
Хламидия трахоматис IgG Ab
Хламидия трахоматис-Антиген
Хеликобактер пилори IgG
Хеликобактер пилори – директен тест
HSV-1 IgG
HSV-2 IgG
Херпес симплекс тип 1 и 2 IgG
Рубеола IgG
Рубеола IgM
Рубеола IgG + IgM
Морбили IgG
Морбили IgM
Морбили IgG + IgM
Цитомегалолвирус (CMV) IgG
Цитомегалолвирус (CMV) IgM
Цитомегаловирус (CMV) IgG + IgM
Ебщайн Бар вирус (EBV-VCA) IgG
Ебщайн Бар вирус (EBV-VCA) IgM
Ебщайн Бар вирус (EBV -EBNA)
Ебщайн Бар вирус (EBV)
IgG + IgM +EBNA
Мононуклеоза IgM (скрининг)

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Кръвна група – АВО, Rh фактор
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите
Изследване за алоеритроантитела
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген
Специфичност на еритроантителата
Титър на еритроантитела

МИКРОБИОЛОГИЯ
Ревматоиден фактор (RF количествен)
Антистрептолизин (ASO)
Урокултура (стерилна урина)
Трикратна стерилна урина
Гърлен секрет
Бърз тест – бета хемолитичен Стрептокок /грА/
Гърлен секрет + тест за Скарлатина
Храчка
Носен секрет
Носен + гърлен секрет
Грип – бърз тест
Грип – разширено изследване
Стафилококово носителство
Ушен секрет
Очен секрет
25,00
Влагалищен секрет
Влагалищен секрет + Trich. vaginalis
Цервикален секрет
Еякулат (семенна течнност)
Еякулат + Trich. vaginalis
Изследване за Trich. vaginalis
Микоплазма IST
Простатен секрет
Уретрален секрет
Пакет пикочно-полови забовляване за жени
Пакет пикочно-полови заболяване за мъже
Фекален Калпротектин, Лактоферин, Хемоглобин, Трансферин
Чревно носителство
Hb в изпражнение („окултна“ кръв)
Campylobacter
Clostridium difficille Toxin A+B
Shigella + Salmonella + Escherichia coli + Yersinia + Campylobacter + Clostridium difficille toxin A+B + Candida.
CERTEST Ротавирус + Аденовирус
Раневи секрет
Фeцес/Анален секрет
Хемокултура / аероби+анаероби
Yersinia
Candida
Други секрети
Антибиограма (само при изолиран причинител)

ПАРАЗИТОЛОГИЯ:
Морфологично изследване за чревни паразити
Трикратно морфологично изследване за чревни паразити
Перианален отпечатък взет чрез скоч-лента за ентеробиоза (острици), тениаринхоза
Трикратно изследване на перианален отпечатък взет чрез скоч-лента за ентеробиоза (острици), тениаринхоза (по клинични индикации)
Ехинококоза IgG
Трихинелоза IgG
Токсоплазмоза IgG
Токсоплазмоза IgM
Токсоплазмоза IgG + IgM
Токсокароза IgG
(ларва мигранс)
Cryptosporidium spp Ag
Entamoeba histolytica/dispar Ag
Giardia (Lamblia) intestinalis Ag
Разширен пакет чревни паразити

ХРАНИТЕЛЕН СКРИНИНГ:
Хранителен тест за непоносимост към 88 вида храни

ТЕСТ ЗА АЛЕРГИИ :
Комбиниран тест за алергии
ALEX – Allergy Explorer (282 алергени)

МИКРОБИОМ:
Чревен микробиом

REAL TIME PCR ДИАГНОСТИКА:
Real-time PCR полово предавани инфекции (малък пакет)
Real-time PCR полово предавани инфекции (разширен пакет)
Real-time PCR за откриване на CMV DNA
Real-time PCR за откриване на EBV DNA
Real-time PCR за откриване на HBV DNA
Real-time PCR за откриване на HCV RNA
Real-time PCR – панел вродени тромбофилии

ФИБРОТЕСТ – ДИАГНОЗА НА ХЕПАТИТ СЪС СЕРУМНИ МАРКЕРИ:
Fibrotest
FibroMax

ПРЕНАТАЛЕН СКРИНИНГ:
Veracity – неинвазивен пренатален скрининг (основен панел)
Veracity – неинвазивен пренатален скрининг (основен панел и пол на плода)
Veracity – неинвазивен пренатален скрининг (разширен панел)
Veracity – неинвазивен пренатален скрининг (разширен панел и микроделеции)

ЦИТОПАТОЛОГИЯ:
Влагалищна цитонамазка
Течно-базираната цитонамазка

СПЕРМОГРАМА:
Спермограма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
7:30 - 18:00 7:30 - 18:00 7:30 - 18:00 7:30 - 18:00 7:30 - 18:00 - -
 • Адрес Управление София:
  ул. „Позитано” № 24

  Адресите на всички центрове в страната , можете да видите в уеб страницата на лабораторията.
 • admin

  Reply
  Rating: 4 / 5

  REVIEW on „Mедицинска лаборатория „Бодимед““ on 2019-03-19 14:52:02

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style