Медико-Диагностична Лаборатория „ЛИПОГАРД“ e специализирана липидна лаборатория. В МДЛ Липогард се извършват следните изследвания:

Хематологични изследвания:
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хкт, 3 диф. ДКК, еритр. индекси)
Диференциално броене на левкоцити – микроскопско изследване
Диференциално броене и морфология на еритроцитите – микроскопски
Морфология на еритроцити – микроскопско изследване
Левкоцити, хемоглобин – апаратно
СУЕ
Ретикулоцити

Изследване на кръвосъсирването (Коагулация):
Време на кървене
Време на съсирване
Протромбиново време c INR, аPTT, Фибриноген
Д-Димер
Антитромбин ІІІ, Протеин С
Фактори на кръвосъсирването (ІІ, V, VІІ, VІІІ)
Мутация в ген за фактор V Leiden

Клинично-химични изследвания:
Глюкоза
Общ холестерол, HDL-C, LDL-C, Триглицериди
VLDL-C
Оценка на риска – атерогенни липидни индекси
Пъленлипиденпрофил (холестерол, триглицериди,HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липиднииндекси)
Апо А І, Апо В
Липопротеин (a)
LDL-C-apoB (apoB, TC,TG, HDL-C)
sd LDL-C (атерогенни, малки плътни партикули)
Пикочна киселина, Креатинин, Урея
Общ билирубин, Общ белтък, Албумин
Директен билирубин
AСAT, AЛAT, ГГТ, Креатинфосфокиназа
Алкална фосфатаза
СК-МВ
CK-MB mass
ЛДХ, ХБДХ (LDH1+LDH2)
Aлфа-амилаза
Липаза
Холинестераза
Калций, Фосфати
Хлориди
Магнезий
Йонизиран калций
Натрий, Калий
Цинк
Мед (Cu)
Желязо
Тотален желязо-свързващ капацитет
Феритин
Трансферин
Церулоплазмин
С-реактивен протеин
Високочувствителен CRP (hs CRP)
Гликиран хемоглобинHBA1c

Функционални изследвания:
Кръвно-захарен профил трикратно капилярна кръв
КЗП с венозна кръв
Обременяване с глюкоза ОГТТ с венозна или капилярна кръв трикратно
Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) двукратно: на гладно 0 мин и на 2-ри час; HOMA Score
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) трикратно: на гладно 0 мин, 1-ви час и 2-ри час, HOMA Score
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) четирикратно: на гладно 0 мин, 30 мин, 1-ви час и 2-ри час; НОМА Score

Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела):
fT3 свободен трийодтиронин
fT4 свободен тироксин
TSH тиреотропин
МАТ микрозомални антитела
ТАТ тиреоглобулинови антитела
TSH рецепторни антитела (TRab)
Тиреоглобулин

Репродуктивни хормони:
FSH, LH, PRL
Прогестерон, Тестостерон и Естрадиол
Тестостерон свободен
17-ОН Прогестерон
DHEА дехидроепиандростерон
Андростендион (4 Androstendione)
Инхибин Б
Антимюлеров хормон (AMХ)
Секс хормон свързващ протеин (Sex hormone binding globuline SHBG)
Тотал Бета хорионгонадотропин (Обща бета ЧХГ- бременност)

Други хормони и маркери:
Серумен инсулин еднократно, сутрин
C-peptide
Серумен кортизол еднократно
Кортизолов ритъм 7.30 ч. и 17 ч.
Свободен кортизол (в 24 ч. урина)
ACTH (адренокортикотропен хормон)
Паратхормон
Калцитонин
Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза)
Бета-крослапс (маркер за костно разграждане)
Човешки растежен хормон hGH (соматотропен хормон)
Гастрин
Серотонин
Цистатин С
Метанефрин или норметанефрин в плазма всеки по
Ренин в плазма
Хомоцистеин
Валпроева киселина в серум
Дигоксин (Digoxin)

Туморни маркери:
AFP, tPSA, CEAскрининг
AFP, tPSA (простата), CEA, CA 19-9 (дебело черво), CA 125 (яйчник)
CA 15-3 (гърда)
CEA + CA 19-9
Free PSA
Маркер СА 72-4
Маркер CYFRA 21-1 (бял дроб)
Маркер HE 4 (човешки епидидима протеин 4)
ROMA score (CA 125+HE4)

Витамини:
Витамин В12
Фолиева киселина (фолат)
Витамин Д общ (25 OH-Vit. D)
1,25 ОН-Vit. D3

Алергии:
Тест за хранителна непоносимост MyCare (за 120 храни и 15 добавки)

Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други:
Тест за Helicobacter Pylori Ig G в серум
Инф. Мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose, AST
Анти Хламидия трахоматис Ig A
Анти Хламидия трахоматис Ig M
Анти Хламидия трахоматис Ig G
Хламидия пневмоние Ig M
Хламидия трахомитис и пневмоние (комбиниран) Ig G
Спин HIV1/HIV2 антитела, Сифилис (Васерман)
Маркери за Хепатит В (HBsAg), хепатит С (HCV)
Хепатит А (anti-HAV total)
Хепатит А (Anti-HAV Ig M)
Anti HBc total
Хепатит С (anti-HCV antibodies)
Anti HBc Ig M
Anti HBs Ag
HBeAg
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) EBV Ig G -антиген
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) EBV Ig M – антиген
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein-Barr Virus EBV) EBNA EBV VCA Ig G
Инфекциозна мононуклеоза EBV-EA Ig G, Ig M (early antigen) – маркер за реактивация
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G, Ig M)
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G)
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi Ig M)
ANA скрининг
Anti AMA-M2 (анти-митохондриални АТ) количествено
Ig A, Ig M, Ig G общи имуноглобулини
Имуноглобулин Ig E тотал
Херпес зостер (Варицела зостер Ig G, Ig M)
Херпес зостер (Варицела зостер Ig G или Ig M)
Херпес симплекс HSV-1 Ig G + Ig M
Хепес симплекс HSV-1 Ig G
Херпес симплекс HSV-1 Ig M
Херпес симплекс HSV-2 Ig G + Ig M
Херпес симплекс HSV-2 Ig G
Херпес симплекс HSV-2 Ig M
AT Anti-CCP (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит
AT anti-deamidated gliadin peptyde antibody Ig G
Anti-Gliadin Ig A (антиглиадинови антитела) количественно
Антикардиолипин АТ Ig G, скрининг
Цитомегаловирус CMV Ig G+g M
Цитомегаловирус CMV Ig M
Цитомегаловирус CMV Ig G
Малария – микроскопски, (дебела капка)
Серумен комплемент С3 и С4

Имунохематология:
Кръвна група ABO и Rh
Типизиране на група А

Уринен анализ:
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген)
Общо химично изследване ОХИ (10 показателя) и седимент
Седимент на урина
Урина количествено в 24ч диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Магнезий, Креатинин, Глюкоза, Пикочна киселина, Урея
Амилаза (сутрешна урина)
Глюкоза, Креатинин, Урея, Пикочна киселина, Белтък, Са, Р (първа, сутрешна урина)
Микроалбуминурия (сутрешна урина)
Метанефрин 24 ч. урина
Норметанефрин 24 ч. урина
Наркотични вещества
Тест за бременност

Изследвания на изпражнения:
Окултни кръвоизливи
Helicobacter pylori в изпражнения

Цитология:
Цитонамазка генитална

Други услуги:
Електрокардиограма (ЕКГ)
Микробиологични изследвания
Стерилна урина за урокултура –

Антибиограма с 6 антибиотични диска
Храчка
Секрети
Гърлени и назофарингеални
Раневи материал и гной
Ушен
Конюнктивален
Други
Материали от генитална система
Уретрален
Цервикален
Вагинален (влагалищен)
Еякулат
Простатен
Изпражнения
Микробиологично изследване на фецес (Фекална маса и ректален секрет: Salmonella, Shigella, E.Coli, Candida, Campilobacter, Staphylococcus aureus)
Други микробиологични изследвания
Хламидия трахоматис сух директен тест
Сифилис RPR или Васерман
Антистрептолизинов титър (AST)
Гонорея (микроскопски тест)
Гъбички
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
Тест за Бета хемолитичен стрептокок, група А (Strep A) от гърлен секрет
Културелно изследване на трихомонас вагиналис
Микоплазма
Микоплазма и уреаплазма в уретрален, цервикален или влагалищен секрет
Ревматоиден артрит (RF/WaalerRose)
Паразитология
Перианален отпечатък за ентеробиоза
Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти
Серологично изследване за ехинококоза (Echinococcus Ig G)
Серологично изследване за трихинелоза Ig G
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig M
Токсокароза (larva migrеns) Ig G ELISA
Културелно изследване за Trichomonas vaginalis
Серологично изследване за Лайшмания Ig G, Ig M всяко по
Детска градина – микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване за чревни паразити (хелминти и протозои) и перианален отпечатък с включена такса биолог. материал и инсенерация
Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и включена такса биологичен материал
Първична диагностика на дислипидемии – Пакет LIPO (холестерол, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, триглицериди,атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина-течни реактиви)
Специализиран пакет LIPO: (пълен липиден статус с индекси, АЛАТ, КФК, апо AI, апо В, липопротеин (а), хомоцистеин)
Пълно изследване на кръв и урина -MAX 33 показателя: (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, К, Na, Са, Р, фибриноген, протромб. време, уринен анализ – 10 показателя и седимент)
Пълно изследване на кръв и урина – МАХ 2 19 показателя: ПКК, ДКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, общ и директен билирубин, липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Са, Р, К, Na
Хематологична патология: ПКК, СУЕ,ДКК, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ
Бъбречна функция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, урина (белтък и седимент)
Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, общ и директен билирубин, албумин, протромб. време, фибриноген,урина (билирубин и уробилиноген)
Бременност І-во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина (белтък и седимент)
Бременност ІІ-ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина (белтък и седимент) реатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий, натрий, калций
Предоперативен максимум-разширен: ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромб. време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит В и С, урина (белтък и седимент)
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина
Профилактика: Сифилис, Спин, Хламидия трахоматис, маркери за хепатит В и С
Пакет Калий и Натрий комплексно
Пакет ASTи RFкомплексно
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет (fT3 + fT4 + TSH)
Диагностика на щитовидната жлеза – антитела: Пакет ТАТ + МАТ
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет (fT4 + TSH + MAT)
Репродуктивна функция: Пакет MAX (FSH, LH, Пролактин, Прогестерон,Естрадиол, Тестостерон, DHEAs)
Репродуктивна функция: Пакет 1 (FSH, LH, PRL)
Репродуктивна функция: Пакет 3 (Estradiol, Testosteron, Progesteron, DHEAs)
Репродуктивна функция: Пакет 2 (LH, FSH, Estradiol)
Пакет два туморни маркера (CA 19-9 и СЕА) или други два
Пакет PSA, fPSA, ratio
EKG (електрокардиограма)

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
7:30 - 17:00 7:30 - 17:00 7:30 - 17:00 7:30 - 17:00 7:30 - 17:00 8:00 - 14:00 -
 • Адрес ЦЕНТРАЛА София, кв. „Овча Купел” І, ул. „Любляна” 34 Б

  Приемна № 1:
  София, “Борово”, ул. “Родопски извор” бл. 235, партер

  Приемна № 2
  София, ул. “Проф. Милко Бичев” № 3

  Приемна № 3: Манпулационна в кв. Павлово, ул. “Кота 1050″ № 21.

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style