Военномедицинска Академия (ВМА) е с център Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – София, и  регионални болни филиали  в Пловдив, Варна, Плевен и Сливен.

В най-голямото звено МБАЛ-София се извършват следните дейности:

Диагностични звена и лаборатории:
Консултивно-приемно отделение
Клинична лаборатория и имунология
Микробиология
Вирусология
Компютърна и магнитно-резонансна томография
Рентгенова диагностика
Съдебномедицинска експертиза
Патоморфология
Нуклеарна медицина
Токсикохимична лаборатория
Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания“

Хирургични клиники:
Коремна хирургия
Ендоскопска хирургия
Съдова хирургия
Гръдна хирургия
Ортопедия и травматология
Обща урология
Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия
Хемодиализа
Неврохирургия
Диагностично-операционна секция
Гинекология
УНГ
Офталмология
Пластична хирургия
Чернодробно – панкреатична и трансплантационна хирургия
Операционен център
Анестезиология и интензивно лечение

Тeрапевтични клиники:
Кардиология
Функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания
Отделение по ревматология и артрология
Белодробни болести
Ендокринология
Интензивна терапия
Гастроентерология
Хематология и онкология
Дерматология
Физиотерапия
Инфекциозни болести
Неврология
Психиатрия
Център по трансфузионна хематология
Клиника по спешна терапия
Клиника по функционална диагностика на нервната система
Клиника „Спешна токсикология”

  • Адрес ул. "Св. Георги Софийски" 3, София

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style