Болница Добрич (МБАЛ Добрич) е най-голямото болнично заведение в Област Добрич и предоставя здравна услуга на населението от 8 общини – Добрич, Добричка, Каварна, Балчик, Шабла, Тервел, Крушари, Генерал Тошево.

Болница Добрич (МБАЛ Добрич) разполага със следните отделения:

ОАИЛ

Отделението по анестезия и интензивно лечение разполага със следните сектори:  Анестезиология, Интензивно лечение и зала за събуждане.

Спешно отделение

В отделението се оказва високо специализирана дейност отнасяща се до спешни състояния:

     – травматизъм;
     – отравяния;
     – сърдечни и мозъчно – съдови инциденти;
     – спешни състояния в детска възраст;
     – всички състояния, нуждаещи се от коригиране на основните жизненоважни функции

Отделение по хирургия

В хирургично отделение се извършва:

  • Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия
  • Миниинвазивна ( лапароскопска хирургия)
  • Операции на стомаха и червата
  • Операции на ректум и анус
  • Спешна торакална хирургия
  • Диабетна и атеросклеротична гангрена
  • Раневи инфекции
  • Гнойни процеси в коремната и плевралната кухина
  • Фимози (обрязване)

Отделение по ортопедия и травматология към Болница Добрич (МБАЛ Добрич)

Извършват се операции в областта на крайниците, както по повод вродени и придобити деформации, така и по повод травматични и други заболявания.

Отделение по акушерство и гинекология

Отделението се състои от:

 Родилен сектор. Състои се от предродилна зала, 3 родилни зали, самостоятелна операционна зала за оперативно родоразрешение, сектор за постродилни грижи.
    – Гинекологичен сектор . Тук се извършват коремни операции- възпалителни, туморни, статични, а съшо така се правят и малки оперативни интервенции – лечебни и диагностични. От 1993г. в отделението се извършва микроинвазивна хирургия и безкръвни операции по повод стерилитет, кисти, хистеректомии и др. Част от лекарския и акушерски състав е специализирал в гр. Шафхаузен, Швейцария.
    – Сектор Патологична бременност. Приемат се за лечение и наблюдение жени с патологична бременност.

Отделение по кардиология към Болница Добрич (МБАЛ Добрич)

Отделението разполага с Интензивен сектор с 9 легла и 21 легла – общ сектор, от които 4 легла за продължително лечение.

Първо отделение по вътрешни болести

Ендокринологичен сектор:

         – Лечение на остри усложнения на захарен диабет- хипогликемична кома и кетоацидоза.
         – Диагностика и активно лечение на болни със захарен диабет,заболявания на щитовидната жлеза, надбъбречната жлеза, хипофизата
         – Лечение на остеопороза
         – Диагностика и лечение на Захарен диабет с микроваскуларно и макроваскуларни усложнения – определяне на лечебно поведение
         – Лечение и профилактика на диабетно стъпало
         – Разполага с Център за обучение на болни от захарен диабет


Нефрологичен сектор:

         – Лечение на остър и хроничен пиелонефрит
         – Лечение на остра и хронична бъбречна недостоатъчност
         – Лечение на хроничен гломерулонефрит
         – Лечение на болни на хрониодиализа с усложнения

Ревматологичен сектор
 В отделението се извършва лечение на болни с остри отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години и лечение на пациенти с токсоалергични реакции при лица над 18 години

Второ отделение по вътрешни болести към Болница Добрич (МБАЛ Добрич)

В сектор Гастроентерология се лекуват заболявания на горния и долен стомашно-чревен тракт – възпаления на хранопровода, гастрити, язвена болест, възпаления на жлъчната система, панкреаса и хронични чернодробни заболявания (хепатити и цирози). 

В сектор Пневмология и фтизиатрия се извършва диагностика и лечение на болести, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система;

Отделение по педиатрия

Отделение по педиатрия работи по договор с НЗОК по над 30 клинични пътеки отвсички профили на педиатрията и се приемат пациенти от 0 до 18 год. със заболявания на: Нервната система, Сърдечно съдовата система, Ревматологични заболявания, Заболявания на Дихателната, Ендокринната система, Отделителната система, Храносмилателната система, Алергични заболявания и отравяния и Вродени заболявания. Разполагаме с ресурсите на болницата за извършване на всички видове кръвни, биохимични и хематологични изследвания, микробиологични, имунологични и хормонални изследвания, рентгенови и контрастни рентгенови изследвания, КАТ(скенер). Работим рутинно ултразвукови изследвания на коремни органи и Ехокардиография.

Отделение по неврология

В отделението по Нервни болести  се лекуват следните заболявания по Клинични пътеки:

Заболявания на Централна нервна система –

      КП № 50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

      КП № 51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза.

      КП № 52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив .

      КП № 53 Диагностика и лечение на суаарахноидален кръвоизлив.

      КП №  61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза.

      КП № 62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи.

      КП № 63 Лечение на епилептичен пристъп.

      КП № 67 Диагностика и лечение на Паркинсонова болест.

      КП № 113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип.

      КП № 113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж , разстройства в равновесието от периферен и централен тип.

      КП № 254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето.

Отделение по неврохирургия

В Неврохирургично отделение се оказва денонощна спешна и планова
неврохирургична помощ на заболявания и състояния:
– Тежки и по-леки черепно-мозъчни травми;
– Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб;
– Дискови хернии;
– Заболявания на периферните нерви и сплитове.

Ушно-носно-гърлено отделение

В отделението се извършват :

   – Операции на сливици
   – Репозизиция на носни кости
   – Парацентези
   – Носни и ушни полипи
   – Слухопротезиране с напасване на слухов апарат
   – Бужиране на хранопровод при лечение на стриктури
   – Носна септопластика
   – Операции на околоносни кухини
   – Радикални трепанации на мастоиден израстък
   – Тимпанопластики
   – Пълни отоневрологични и аудилогични изследвания

Отделение по кожни и венерически болести

В отделението се осъществява болнична помощ на болни с остри, подостри и изострени хронични дерматологични и полово предавани болести в условията на планов и спешен прием.

Отделение по инфекциозни болести

В Инфекциозно отделение се извършва лечебно-диагностична, профилактична и консултативна дейност.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина (ОФРМ)

В ОФРМ са обособени следните сектори:        

  –  Сектор Електролечение;                              

  –  Рехабилитационен и учебен сектор                   

  –  Сектор Инхалационна терапия                        

  –  Сектор Водолечение                                      

  –  Сектор Кинезитерапия

  –  Сектор Функционален

  –  Сектор Топлолечение

Извършват се следните дейности:

Диагностични дейности, електродиагностика, хронаксиметрия, ММТ, функционално изследване на ОДА / ъглометрия и сантиметрия /, соматометрия, соматоскопия.

  Лечебни дейности:

– Заболявания на ОДА.

– Заболявания на ЦНС и ПНС

– Заболявания на ССС

– Заболявания на Дих. С-ма

– Родови травми

– Трудно заздравяващи рани и периферни съдови синдроми .

Отделението по образна диагностика към Болница Добрич (МБАЛ Добрич) извършва:

 -целия пакет конвенционални изследвания -нативни рентгенографии и рентгеноскопии на всички органи и системи,контрастни изследвания на отделителна,храносмилателна и нервна с-ми.
– палеативни процедури дренажи и пункции.Биопсии на черен , бял дроб и панкреас.
– аксиални и спирални компютъртомографии,компютърна съдова диагностика и анализ на костна плътност със специализиран софтуер.
– контрастни КТ изследвания.

Клинична лаборатория към Болница Добрич (МБАЛ Добрич)

Лабораторията предлага широка гама от клинично-лабораторни показатели .

Клинична микробиология

 В лабораторията се осъществява високоспециализирана болнична и доболнична микробиологична, серологична , вирусологична и туберкулозна диагностика чрез съвременни диагностични методи, осигуряващи бърз и качествен лабораторен резултат. Основни дейности са : приемане и обработване на всички видове секрети – гърлен, носен, и др., материали от генитална система, урина за урокултура, копрокултури, вкл. за рота- и аденовируси, микробиологично изследване на ликвор, кръв ( хемокултура) чрез автоматизирана система, серологични изследвания – AST, Waaler Rose, Helicobacter pylori -серологичен и антигенен тест, Clamydia trachomatis , хепатитни вируси А, В, С , HIV, марсилска треска и лаймска болест.

Отделение по диализно лечение към Болница Добрич (МБАЛ Добрич)

В Отделение диализно лечение се извършва:

    Програмно хемодиализно лечение при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, предоперативни и следоперативни хемодиализи.
    Хемоперфузии, карбохемоперфузии при болни с екзогенни и ендогенни остри интоксикации.
    Подготовка, обучение и диспансерно наблюдение на пациенти с различна степен на бъбречни увреждания в преддиализния стадии.
    Подготовка на пациент и донори за бъбречна трансплантация.
    Поставяне на временен съдов достъп за хемодиализа.
    Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен и диализен стадий с Еритропоетин и желязо.
    Амбулаторно лечение на ренална остиодистрофия на преддиализни и диализни пациенти.

Отделение по трансфузионна хематология

В отделението се извършват следните дейности:

    – планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за лечебните заведения в областта;
    – промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители;
    – подбор на донори и вземане на кръв;
    – експедиция, съхранение и поддържане на резерв от кръвни съставки и плазмени продукти;
    – извършване на имунохематологични изследвания и подбор на кръвни съставки за всеки конкретен пациент;
    – оказване на консултативна помощ по отношение на оптималното приложение на кръвните съставки на отделенията от областта и общинските болници.

Отделение съдебна медицина

Отделението разполага със Секционен блок, Кабинет за прегледи и Хистологична лаборатория и некропсии .

Отделение по медицинска онкология към Болница Добрич (МБАЛ Добрич)

Отделение медицинска онкология разполага с 10 болнични легла и 4 легла за палиативни грижи.

Отделение по неонатология

Отделението е изцяло реновирано и разполага с 20 легла, в т.ч. 4 интензивни, разпределени в три сектора: Физиологичен сектор, сектор за Интензивна терапия и сектор за Специални грижи.

  • Адрес ул. "П. Хитов" №24, Добрич

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style