Лечебнo заведениe

Болница Димитровград – МБАЛ Св.Екатерина Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Болница Димитровград – МБАЛ Св.Екатерина е лечебно заведение за осъществяване на болнична медицинска помощ .

Болница Димитровград – МБАЛ Св.Екатерина разполага със следните отделения:

Акушеро гинекология

В отделението са разкрити четири сектора – Родилен, Неонатологичен, Патологична бременост и Гинекологичен.

Анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

ОАИЛ осъществява дейността си в две направления – анестезиологична помощ и интензивно лечение. Анестезиологичната и интензивно-лечебната дейност се извършва съгласно приетият „Национален стандарт по анестезиология и интензивно лечение“.

Анестезиология

Анестезиологичната помощ е затворена в цикъл преданестезиологичен кабинет – анестезия – „зала за събуждане“:

 • в преданестезиологичения кабинет се осъществяват консултации и подготовка на пациента за анестезия;
 • обезболяването / анестезията/ се извършва от висококвалифициран анестезиологичен екип със съвременна анестезиологична техника, осигуряваща безопасност и сигурност на пациента;
 • в следанестезиологичния период пациентът се наблюдава в „зала за събуждане“.

ОАИЛ осъществява мониторинг със съвременна реанимационна апаратура, позволяваща възстановяване или поддържане на основните жизнено важни функции на организма. Лечебно-диагностичната дейност и грижите за болния са 24-часови и се осъществяват от специализиран екип за интензивно лечение.

Вътрешни болести

В отделението има разкрити болнични легла в три медицински профила:

 • Иинтензивен кардиологичен сектор с 6 легла за лечение на остри сърдечно-съдови заболявания, където се осигурява съвременно неинвазивно моноториране на сърдечно-съдовите показатели; поставяне на временен венозен водач на сърдечния ритъм; съвременно инвазивно мониториране с термодилуционни катетри в белодробната артерия; селекция и насочване при необходимост за интервенционална кардиология и кардиохирургия при особено тежко болни. По спешност се извършват трансторакална и трансезофагиална ехография.
 • Кардиология – 10 болнични стаи с по две легла, с осигурени перфектни битови условия, където се лекуват болни със сърдечно-съдови заболявания
 • Пневмология – разполага с 9 броя легла за лечение на остри и хронични белодробни заболявания със възможности за кислородолечение и инхалаторна терапия.

Отделението разполага с: Ехограф с възможност за трансезофагиална ехография „Алока“ с цветен доплер; Велоергометър, бягаща пътека, ехограф за трансторакална ехография с доплер; Холтер за ЕКГ; Холтер за 24-часов запис и запаметяване на алтернативно кръвно налягане; Спирограф.

Детско отделение

Активно лечение и диагностично уточняване на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст.

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория при Болница Димитровград – МБАЛ Св.Екатерина предлага широк спектър анализи на лабораторни показатели за целите на диагностиката и мониториране на лечението:

 • хематологични;
 • клинико-химични – на субстрати, ензими, олигоелементи, електролити;
 • показатели на киселинно-алкалното състояние на кръвта и кръвните газове;
 • цитологични и клинико-химични показатели в урината и др. биологични течности.

Неврологично отделение

Отделението осигурява прием на болни по спешност 24 часа в денонощието, в т.ч. интензивна терапия и лечение на пациенти с общо разстройство на мозъчното кръвообращение по клинични пътеки. Осигурява се и планов прием на пациенти със заболявания на централната и периферната нервна система и техните усложнения.

В отделението по образна диагностика към болница Димитровград – МБАЛ Св.Екатерина се извършват:

всички видове конвенционални рентгеноскопични и ренгенографични изследвания. Всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт; венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто-и пиелографии; хистеросалпингографии; томографии; мамографии; панорамни и прицелни рентгенографии на зъби.

Операционен блок към Болница Димитровград – МБАЛ Св.Екатерина

В Операционния блок се извършват планови спешни оперативни интервенции на пациенти от хирургичните отделения на болницата. Работи се със съвременни оперативни техники за коремна, ортопедична, ортопедо-травматологична и гинекологична хирургия. Разполага с рентгенова апаратура с монитор за диагностика и контрол по време на операция. Извършват се ендоскопски операции в хирургията с нова немска техника и артроскопски такива в ортопедията и травматологията.

Ортопедо-травматология

Отделението оказва планова и спешна ортопедична и травматологична помощ на нуждаещите се пациенти. Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, адаптационна постеосинтеза, винтови постеосинтези, остеосинтеза с плака сухожилна и периферна нервна хирургия. Ортопедичната хирургия застъпва коригиращи остеотоми на подбедрицата, декомпресия на нерви, екстирпации на мекотъканни и костни тумори, кожна пластика на мекотъканни дефекти. Значителен обем от дейността на отделението представляват закритите мануални репозиции на фрактури и луксации с последваща гипсова и мобилизация.

Очно отделение към Болница Димитровград – МБАЛ Св.Екатерина

Прием на пациенти за консервативно и оперативно лечение – оперативно лечение на катаракта с и без имплантация на вътреочна леща – операциите се извършват със съвременен микроскоп с коаксиално осветление и микрохирургически инструментариум. Отделението разполага с най-модерна факоемулсификатор тип „Милениум“ за безшевна ултразвукова операция на катаракта и предна витректомия;
Консервативно и оперативно лечение на глаукома;
Пластика на клепачи с терапевтична и козметична цел;
Операция на птеригиум и пластика.
В отделението се обработват всички видове травми – роговични, склерални, клепачни.

Хирургично отделение към болница Димитровград – МБАЛ Св.Екатерина

Лечебната дейност обхваща пълен обем стандартни коремни и други видове операции от планов и спешен порядък и редица лечебни и диагностични процедури. Работи по 49 клинични пътеки, които обхващат почти цялата хирургична патология в областта на коремната и спешната хирургия.

Клинична патология

Хистологична и цитологична диагностика. Аутопсионна дейност.

 • Адрес 6400 Димитровград
  бул."Хр. Ботев" № 29

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style