Лечебнo заведениe

Болница Гоце Делчев – МБАЛ „Иван Скендеров“ Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „ Иван Скендеров “ – Гоце Делчев разполага със следните отделения и консултативно-диагностични блокове:

Консултативно – диагностичен блок:

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „ Иван Скендеров “ – Гоце Делчев разполага със:

Приемно – консултативен кабинет – предоставя информация на пациентите за амбулаторно-поликлиничния прием ;

Клинична лаборатория – поддържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура;

Микробиологична лаборатория – извършва микробиологично изследване на всички видове секрети.

Стационарен блок към Болница Гоце Делчев – МБАЛ „Иван Скендеров“:

Вътрешно отделение – предоставя помощ при остри и обострени хронични заболявания – ендокринологични, хематологични, бъбречни, заболявания на дихателната система, комбинирани заболявания и неясни интердисциплинарни заболявания. В сектор кардиология се извършва активно лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови заболявания.

Хирургично отделение – в отделението се лекуват болни с остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета – диабетно стъпало. Извършва се оперативно лечение на дефекти на коремните органи /всички видове хернии/, мекотъканни и неврохирургични травми и гнойно-септични заболявания.

Ортопедично – травматологично отделение – извършва травматологична хирургия, закрити репозиции на фрактури и луксации, с адекватна техника на гипсова имобилизация.

Неврологично отделение – диагностика, лечение на заболявания на централната и периферната нервна система.

Детско отделение – диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 години. Осъществяване на експертиза в рамките на РЕЛКК на деца с хронични заболявания.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – осъществяване на планова и спешна консултативна и реанимационна помощ на пациенти във всички отделения на болницата и Спешна помощ.

Акушеро – гинекологично отделение – разполага с родилна зала, сектор по гинекология, сектор по неонатология, сектор патологична бременност.

Отделение по хемодиализа към Болница Гоце Делчев – МБАЛ „Иван Скендеров“- извършва хемодиализно лечение на пациенти с ХБН, ОБН и интоксикации.

Инфекциозно отделение – извършва лечебно-диагностични, противоепидемични и профилактични дейности.

Отделение по физиотерапия.

Отделение по образна диагностика.

  • Адрес МБАЛ "Иван Скендеров" - гр. Гоце Делчев,

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style