Лечебнo заведениe

Болница Враца – МБАЛ „Христо Ботев“ Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Болница Враца – МБАЛ „Христо Ботев“ е многопрофилна болница за активно лечение обслужваща територията на Врачанска област.

Консултативно – диагностичен блок

Приемно – консултативни кабинети

 • ендокринологичен и хематологичен кабинет
 • кабинет функционално изследване на дишането
 • гастро-ентерологичен кабинет
 • ревмо-кардиологичен кабинет
 • общ хирургичен кабинет
 • урологичен кабинет
 • ортопедо-травматологичен кабинет
 • общ гинекологичен кабинет
 • неврологичен кабинет
 • ЕЕГ кабинет
 • общ детски кабинет
 • общ УНГ кабинет
 • общ очен кабинет
 • инфекциозен кабинет
 • нефрологичен кабинет
 • кабинет професионална патология
 • психиатричен кабинет

Спешно отделение

Медицинската помощ, която се оказва включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи състояния и поддържане жизнените функции на организма.

Спешно отделение разполага с 9 легла, 2 от които противошокови, разположени в 5 кабинета: детски, хирургичен, 2 кабинета за преглед и наблюдение на пациенти, противошокова зала, с осигурена апаратура за наблюдение и реанимационни действия

Стационарни отделения към Болница Враца – МБАЛ „Христо Ботев“

 • Първо вътрешно – отделението е разделено на 3 сектора: ендокринологичен, хематологичен и общотерапевтичен.
 • Отделение по Гастроентерология – профилирано по Гастроентерология, хепатология и токсикология. В него се осъществяват абдоминални ехографии, фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, ректоромоноскопии, експрес-тестове за токсикохимични анализи и др.
 • Кардиологично отделение – диагностика и лечение на ИБС; извършване на фибринолиза на показани болни с остър инфаркт на миокарда; кардиопулмонална ресусцитация в пълен обем съгласно съвременните изисквания и алгоритъм; съвременно лечение на остър коронарен синдром; съвременно лечение на сърдечната недостатъчност, съгласно европейските алгоритми; съвременно лечение на ревматоиден артрит, остеопороза и системни заболявания; лечебни вътреставни манипулации; поставяне на трансвенозен временен пейсмейкър; извършване на трансторакална и трансезофагеална ехокардиография с Доплер; извършване на тест с натоварване на велоергометър и тредмил; 24 часов Холтер, ЕКГ.
 • Нефрология и хемодиализа – оказва специализирана нефрологична помощ на населението на областта – диагностика и лечение на остри и хронични бъбречни заболявания, на бъбречно-каменна болест и нейните усложнения; лечение на болни с различни степени на бъбречна недостатъчност, включително и подготовка за хрониодиализа; лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност по различни методи за извънтелесно очистване на кръвта.
 • Първо педиатрично отделение
 • Неврологично
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Хирургично
 • Акушерство и гинекология
 • Неонатологично
 • Ортопедично-травматологично – в отделението се извършват и артроскопски оперативни интервенции.
 • УНГО – използва диагностични методи като: аудиология, слухопротезиране, отоневрология, директна бронхо и езофагоскопия, оптична синусоскопия. Разполага със
  сектори за електро – и светлолечение, кинезитерапия, механотерапия, сектори за парафинолечение, водо и калолечение. Секторът за калолечение е единствен в Северозападна България.
 • Отделение физиотерапия и рехабилитация – профилирано е за рехабилитация на ортопедични, неврологични заболявания и заболявания на сърдечно-съдовата система.
 • Отделение по кожни и венерически болести

Параклинични отделения
към Болница Враца – МБАЛ „Христо Ботев“

 • Клинична лаборатолия
 • Микробиологична лаборатория
 • Образна диагностика
 • Клинична патология
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Аптека
 • Съдебна медицина
 • Операционен блок с ЦСО
 • ТЕЛК

 • Адрес бул. „2-ри юни“ 68, ж.к. Медковец, Враца

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style