Лечебнo заведениe

Болница Благоевград (МБАЛ – Благоевград) Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Многопрофилна болница за активно лечение – МБАЛ – Благоевград предлага стационарна и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение.

Отделения:

Акушеро – гинекологично отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение ;
 • Интензивни грижи при бременност с реализиран риск ;
 • Нерадикално отстраняване на матката;
 • Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
 • Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи ;
 • Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) ;
 • Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи;
 • Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената;
 • Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход ;
 • Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената .

УНГ отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Глухота – диагностика и консервативно лечение ;
 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден ;
 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни ;
 • Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана ;
 • Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха ;
 • Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците;
 • Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия ;
 • Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода;
 • Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода.

Кардиологично отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания ;
 • Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация;
 • Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания;
 • Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден;
 • Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни ;
 • Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване ;
 • Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение;
 • Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик ;
 • Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение;
 • Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация;
 • Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация;
 • Заболявания на миокарда и перикарда ;
 • Ритъмни и проводни нарушения ;
 • Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик;
 • Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик.

Вътрешно отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Остър и обострен хроничен пиелонефрит ;
 • Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години ;
 • Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години;
 • Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация;
 • Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възрас ;
 • Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст;
 • Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години ;
 • Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години .

Гастроентерологично отделение

В отделението по гастроентерология към Болница Благоевград (МБАЛ – Благоевград) се лекуват пациенти със заболявания на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, жлъчен мехур, панкреас, черен дроб.

Педиатрично отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Заболявания на горния гастроинтестинален тракт;
 • Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност;
 • Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност;
 • Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години;
 • Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст ;
 • Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст .

Инфекциозно отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
 • Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
 • Хронични вирусни хепатити
 • Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
 • Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
 • Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
 • Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
 • Остър вирусен хепатит А и Е
 • Остър вирусен хепатит В, С и D
 • Покривни инфекции
 • Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения
 • Вирусни хеморагични трески

Неврологично отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
 • Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
 • Паренхимен мозъчен кръвоизлив
 • Субарахноиден кръвоизлив
 • Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
 • Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
 • Диабетна полиневропатия
 • Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
 • Мултипленна склероза
 • Епилепсия и епилептични пристъпи
 • Епилептичен статус
 • Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
 • Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
 • Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
 • Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
 • Паркинсонова болест
 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
 • Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

Неонатологично отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г
 • Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, първа степен на тежест
 • Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, втора степен на тежест
 • Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, първа степен на тежест
 • Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, втора степен на тежест
 • Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
 • Грижи за здраво новородено дете

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
 • Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
 • Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
 • Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
 • Токсоалергични реакции при лица над 18г.
 • Токсоалергични реакции при лица под 18г.
 • Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
 • Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
 • Фалоидно гъбно отравяне

Отделение по ортопедия и травматология

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
 • Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
 • Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
 • Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
 • Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
 • Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
 • Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник
 • Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

Отделение по трансфузионна хематология

В отделението по хематология към Болница Благоевград (МБАЛ – Благоевград) се извършват:
• изследване на кръвна група и КН – директен и кръстосан метод; 
• изследване на еритроцитни антитела; 
• изследване на ХБН; 
• изследване за съвместимост; 
• кръвовземане и освидетелстване на кръводарители;   
• експедиция на кръв и кръвни  съставки; 
• картотекиране  на безвъзмездните кръводарители; 
• трансфузионен надзор.

Отделение по физиотерапия и рехабилитация

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 • Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
 • Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
 • Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
 • Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
 • Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
 • Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система
 • Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат

Очно отделение

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • Оперативно отстраняване на катаракта
 • Хирургично лечение на глаукома
 • Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
 • Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
 • Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
 • Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
 • Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

Отделение по образна диагностика

В отделението по хематология към Болница Благоевград (МБАЛ – Благоевград) се извършват всички видове рентгенографични и рентгено-скопични изследвания на скелета, дихателна и храносмилателна системи. Извършват се пълна гама специализирани и контрастни изследвания на отделителната система /екскреторни урографии, ретроградна цисто- и пиелография/, томографии, хистеросалпингографии. Осъществяват се всички видове нативни и контрастни изследвания на гръдна клетка, коремни органи, ехография, КАТ.

Спешно отделение

Отделението разполага с отлична материална база и апаратура за възстановяване, поддържане и мониториране на основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане), както и с възможност за осъщестяване на ехографски диагностатични процедури.

Консултативно – диагностичен блок


Консултативно – диагностичен блок към Болница Благоевград (МБАЛ – Благоевград) разполага с :

А/ Приемно-консултативни кабинети
хирургичен, ортопедотравматологичен, неврохирургичен, урологичен, терапевтичен, кардиологичен, неврологичен, гастроентерологичен, педиатричен, гинекологичен, оториноларингологичен , офталмологичен, нефрологичен, инфекциозен и анестезиологичен

Б/ Медикодиагностични лаборатории:

 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Патологоанатомично отделение – обработват се хирургични и инструментални биопсии.Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, бронхобелодробни, гастроентерологични, дерматологични, оториноларингологични и очни заболявания. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични, гастроентерологични и белодробни заболявания
 • Отделение Съдебна медицина – извършват се прегледи, освидетелствания и експертизи на живи лица за установяване на медико-биологичните показатели на телесните повреди; причинна връзка между престъпното деяние и налична телесна повреда; здравословно състояние, загуба на работоспособност във връзка с телесна повреда; полово състояние и полови проявления; медицинска идентификация; престорени заболявания и самоувреждания, опиване с алкохол, безпомощност и др.

В/ Отделения и кабинети за диагностика:

 • Рентгеново отделение
 • Кабинет за ендоскопска диагностика в Гастроентерологично отделение
 • Кабинет за функционална неврологична диагностика в Неврологично отделение
 • Кабинет за кардиологична диагностика в Кардиологично отделение

ТЕЛК  – медицинска експертиза на работоспособността  .

 • Адрес Благоевград , ул. "Славянска" 60

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style