Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Асеновград разполага със следните отделения:

Акушеро – гинекологично отделение

В отделението се осъществява
акушеро-гинекологична помощ , проследява развитието на плода, диагностика и лечение на възпалителни заболявания, оперативно лечение на преканцерозни, доброкачествени новообразувания и други заболявания на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и при медицински показания.

Първо вътрешно отделение

Осъществява лечение на всички сърдечно-съдови и белодробни заболявания. Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови заболявания. Мониториране на всички жизнени функции. 

Второ вътрешно отделение

В отделението се извършват диагностика и активно лечение на болни с гастроентерологични, общотерапевтични, нефрологични и ендокринологични заболявания.

Детско отделение

Извършва се диагностика и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 18 години. Осигурен е денонощен прием и професионални грижи на квалифициран екип за спешни и планови пациенти. Отделението разполага с ехограф, инхалатори, аспиратор, ЕКГ, перфузор.

Неврологично отделение

Извършват се първични и вторични неврологични прегледи, диагностика, лечение и професионални грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система.
Осигурява спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение. 

Отделение за хемодиализа

Специализирано е за лечение на пациенти с ТХБН, обострена ХБН и ОБН, чрез различни форми на „извънбъбречни методи за очистване на кръвта”.
Обособени са 5 функционални сектора за лечение:
– Конвенционална периодична бикарбонатна хемодиализа.
– Сектор домашна амбулаторна перитонеална диализа.
– Сектор за лечение на пациенти с ОБН и обострена ХБН.
– Диспансер за болни с напреднала ХБН и преддиализен стадий и подготовка за диализно лечение.
– Диспансер за болни подходящи за бъбречна трансплантация.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

В отделението се извършва специфична високоспециализирана медицинска дейност по интензивно лечение, осигуряваща съхраняване здравето и живота на пациенти в критично състояние.

Отделение УНГ

Извършват се планови и спешни операции.

Хирургично отделение

Извършват се консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно-чревния тракт, както и хепатобиларна патология, включително и на панкреаса.
Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания, гнойносептични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците; оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции.

Болница Асеноград разполага и с Диагностичо – консултативе блок.

Диагностичният блок към МБАЛ Асевград , разполага със следните кабинети, лаборатории и отделения:

 • Кабинет Акушерство и гинекология
 • Кабинет Вътрешни болести
 • Кабинет Нервни болести
 • Педиатричен кабинет
 • Хирургичен кабинет
 • Кабинет УНГ болести
 • Кабинет ОАИЛ
 • Кабинет Съдебна медицина
 • Манипулационна
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Отделение за хемодиализно лечение
 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по  физикална терапия и рехабилитация;
 • Отделение по патологоанатомия;

 • Адрес Асеновград
  ул. „ Ал. Стамболийски“ 28

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style