Световната здравна организация (СЗО) обяви официални имена на вируса, отговорен за COVID-19 (известен по-рано като „нов коронавирус 2019“) и болестта, която причинява.

Официалните имена са:

  • болест:
    коронавирусна болест (COVID-19)
  • вирус:
    тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2)

 
Защо вирусът и болестта имат различни имена?


Вирусите и болестите, които причиняват, често имат различни имена. Например, ХИВ е вирусът, който причинява СПИН. Хората често знаят името на заболяване, като морбили, но не и името на вируса, който го причинява (рубеола).

Съществуват различни процеси и намерения при наименованието на вируси и болести.

Вирусите се наименуват въз основа на генетичната им структура, за да се улесни разработването на диагностични тестове, ваксини и лекарства. Вирусолозите и по-широката научна общност вършат тази работа, така че вирусите се наименуват от Международния комитет по таксономия на вирусите (ICTV).

Болестите се наименуват по начин позволяващ дискутиране относно превенцията, разпространението на болестта, преносимостта, тежестта и лечението. СЗО се занимава с готовността за реакция на човечеството срещу болестите. Поради тази причина болестите официално се наименуват от СЗО в Международната класификация на болестите (МКБ).

ICTV обяви „тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2)“ като име на новия вирус на 11 февруари 2020 г. Това име беше избрано, защото вирусът е генетично свързан с коронавируса, отговорен за избухването на SARS през 2003 г. Въпреки, че са свързани, двата вируса са различни.

СЗО обяви „COVID-19“ като наименование на това ново заболяване на 11 февруари 2020 г., следвайки насоките, разработени по-рано със Световната организация за здраве на животните (OIE) и Организацията на храните и земеделието на ООН (FAO).

СЗО и ICTV бяха в непрестанна комуникация относно именуването както на вируса, така и на болестта.

Какво име използва СЗО за вируса?


От гледна точка на рисковите комуникации използването на името SARS може да има нежелани последици по отношение на създаването на ненужен страх за някои групи от населението, особено в Азия, която беше най-силно засегната от епидемията от SARS през 2003 г.

Поради тази и други причини , СЗО започна да се отнася към вируса като „вирус, отговорен за COVID-19“ или „вирус COVID-19“, когато общува с обществеността. Нито едно от тези обозначения не е предназначено да замени официалното име на вируса, както е договорено от ICTV.

автор: СЗО